De Raad van State heeft vandaag (28 april) uitspraak gedaan in de zaak Emmaüshof Zwolle, Berkum. De Afdeling Bestuursrecht heeft alle beroepsgronden die waren ingediend tegen het plan afgewezen. Daarmee is het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk en kan worden gestart met de realisatie van het plan.

Binnenkort zal worden begonnen met de sloop van de huidige bebouwing en de realisatie van dit mooie, levensloopbestendige appartementengebouw in Berkum. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Naar verwachting kunnen de bewoners van de Emmaüshof eind 2022 de sleutels van hun nieuwe woning in ontvangst te nemen.